8 ธันวาคม 2566

บลูฟาโล่ เพ็ทแคร์ ร่วมบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์มูลค่ากว่า 750,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจันทรุเบกษา เพื่อใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลสำหรับชุมชน

ในการบริจาคครั้งนี้เครื่องมือทางการแพทย์ประกอบด้วย เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเด็กทารก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องวัดดัชนีมวลกาย จำนวน 5 เครื่อง และ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน น้ำหนักส่วนสูง อุณหภูมิและดัชนีมวลกาย จำนวน 4 เครื่อง

This website uses cookies to enhance your experience. By clicking “Accept”, you agree to the use of cookies for analytics and personalized content. Alternatively, you can click “Reject” to opt out of non-essential cookies. For more information, please read our Cookie Policy