ทรายเม็ดกลม กลิ่นกาแฟ

ทรายแมวอนามัย มีคุณสมบัติควบคุมกลิ่น ดูดซึมเร็ว ยับยั้งแบคทีเรีย ทิ้งลงชักโครกได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขนาด: 10ลิตร / 5ลิตร

รหัสสินค้า DB86 / DB96

This website uses cookies to enhance your experience. By clicking “Accept”, you agree to the use of cookies for analytics and personalized content. Alternatively, you can click “Reject” to opt out of non-essential cookies. For more information, please read our Cookie Policy