หวีแปรงขนสุนัข 2 ด้าน
(ลวด/ขน)

อุปกรณ์ดูแลและตกแต่งสำหรับสัตว์เลี้ยง สามารถใช้ได้กับสุนัขและแมวทุกสายพันธุ์ ช่วยสางขนที่พันกันออก และช่วยตีขนให้ฟู

ขนาด  7.25″ / 8.75″

รหัสสินค้า HB08/HB10

This website uses cookies to enhance your experience. By clicking “Accept”, you agree to the use of cookies for analytics and personalized content. Alternatively, you can click “Reject” to opt out of non-essential cookies. For more information, please read our Cookie Policy