อาหารปลาคาร์พสูตรผสม
สาหร่ายสไปรูลิน่า

อาหารสำหรับปลาคาร์พทุกช่วงวัย สูตรสาหร่ายสไปรูลิน่า มีสารอาหารครบถ้วนและช่วยเร่งสีให้ปลามีสีสันสดใสสวยงาม สูตรเม็ดลอย

ขนาด 1 กก.

This website uses cookies to enhance your experience. By clicking “Accept”, you agree to the use of cookies for analytics and personalized content. Alternatively, you can click “Reject” to opt out of non-essential cookies. For more information, please read our Cookie Policy