อาหารหนูแฮมเตอร์
สูตรธัญพืชรวม

อาหารหนูแฮมเตอร์สำหรับทุกช่วงวัย สูตรธัญพืชรวม โปรตีน 22% บำรุงผิวหนังเเละขน ส่งเสริมระบบการมองเห็น บำรุงกระดูกและฟัน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ขนาด 500 ก.

รหัสสินค้า FT65

This website uses cookies to enhance your experience. By clicking “Accept”, you agree to the use of cookies for analytics and personalized content. Alternatively, you can click “Reject” to opt out of non-essential cookies. For more information, please read our Cookie Policy