แผ่นรองอนามัยแบบหนา

สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ต้องการความอนามัย สามารถดูดซับของเหลวได้รวดเร็ว ดับกลิ่น มีขอบป้องกันการซึมเปื้อนและแอนตี้แบคทีเรีย

ขนาด 45×60 ซม. / 60×90 ซม.

รหัสสินค้า AS80/AS81/AS82

This website uses cookies to enhance your experience. By clicking “Accept”, you agree to the use of cookies for analytics and personalized content. Alternatively, you can click “Reject” to opt out of non-essential cookies. For more information, please read our Cookie Policy