ทรายเม็ดกลม กลิ่นส้ม

ทรายแมวอนามัย มีคุณสมบัติควบคุมกลิ่น ดูดซึมเร็ว ยับยั้งแบคทีเรีย ทิ้งลงชักโครกได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขนาด 10ลิตร / ถุง (น้ำหลัก 8.80 กก. / ถุง)

รหัสสินค้า DB35

This website uses cookies to enhance your experience. By clicking “Accept”, you agree to the use of cookies for analytics and personalized content. Alternatively, you can click “Reject” to opt out of non-essential cookies. For more information, please read our Cookie Policy